INTENZIVNÍ UVOLNĚNÍ

Pečujte nejen o organismus. Duševní hygiena a správný odpočinek jsou neméně zásadními esencemi spokojeného života. Nabízíme produkty pro chvíle, kdy si zasloužíte “vypnout”, odpočinout si, pohroužit se do sebe a nechat volný čas volně plynout.

CBDex® LIQUID RELAX

Pro duševní hygienu, odpočinek a relaxaci

CBDex® LIQUID CANNABIS

 Pro vychutnání přítomného okamžiku.

CBDex® LIQUID SHIVA

Pro duševní klid, pohodu a vnitřní mír.

CBDex® LIQUID NIRVANA

Navození klidné mysli, duševního ráje, blaženosti

%

Přírodní

%

Opojení bez omámení

%

Legální