Žena, 55 let, s ničím se dlouhodobě neléčí, léky trvale nebere. Trpí častými bolestmi hlavy, velmi častou bolestí hlavy, která zpravidla trvá jeden až tři dny, Také trpívá velmi častými návaly v menopause, přibližně 15-20 x denně.
Začala brát Migren v dávce 2x denně 6 kapek, celkem čtyři týdny.
V prvním týdnu je počet návalů přibližně stejné, koncem týden se zdá, že začínají ustupovat, jsou již jen asi desetkrát denně. Bolesti zad jsou minimální, jen jednou po fyzické práci na zahradě. Bolest hlavy se objevila jen jednou, přes noc zmizela.
Ve druhém týdnu se objevila bolest zad v hrudní páteři, vydržela tři dny, bolesti hlavy nejsou, počet návalů za den se stále pohybuje ve stejných mezích.
Třetí týden ji donutila bolest hrudní páteře k tomu, aby si došla na fyzioterapii, odblokování pomáhá jen mírně. Bolest hlavy se objevuje v týdnu jednou, jen, mírně. Počet návalů je stejný.
Ve čtvrtém týdnu odešla bolest hrudní páteře, bolest hlavy lehce jednou na pár hodin, pot návalů je stále v četnosti 12-15x za den.
Celkově hodnotí pozitivně účinek Migrenu na bolesti hlavy, které byly v omezené míře a jen velmi lehké, na bolesti zad a četnost návalů nepozoruje téměř žádný účinek. Měla mírně pocit línějšího vyprazdňování, celkově se cítí psychicky dobře, dobře spala, ale v této oblasti neměla obtíže.

MUDr. Zuzana Škodová

Praktická lékařka
Praha březen květen 2016